NIETS

29 augustus 2011

Vrijheid is niet gemakkelijk, het is een opgave. Omstanders vragen regelmatig: ‘Wat is het voordeel van vrijheid, Q.S.?’ Vaak haal ik mijn schouders op want het is een lastige vraag. Of ik antwoord: ‘Ik draag er zorg voor dat mijn werk niet wordt belast met interpretaties.’
Waarop de omstanders doorvragen: ‘Wat voor interpretaties, Q.S.?’
Meestal geef ik een voorbeeld in de trant van: ‘De kunstenaar is met name geïnteresseerd in nieuwe sociale ruimtes en de betekenisstructuren van hedendaagse netwerkculturen.’
‘Daar wil ik mijn werk voor behoeden,’ leg ik uit.

Er zijn te veel meningen op aarde. De wereld gaat eraan ten onder. Meningen worden als een virus over het aardoppervlak verspreid. Over elke mening heeft menigeen een volgende mening. Zo stapelen de meningen zich op.
Kruiswoordpuzzels, fijn!