TREKKEN

0546
- Ik wil u graag laten horen hoe mijn fluit klinkt. De muzikant plaatst een gettoblaster op de linoleum vloer van de behandelkamer.

De tandarts en zijn assistente luisteren naar het repertoire van de kunstfluiter.
- Mooi, zegt de tandarts.
- Mooi? vraagt de kunstfluiter. Hij wenkt zijn vriendin.
- Deze man zegt mooi en bedoelt wellicht dat het goed klinkt.

Hij wijst naar de tandarts en vervolgens naar zijn gebit.
- Afgebroken. Drie snaren uit de harp weggerukt, zeg maar, een gebroken hals aan een viool, een akoestische ramp.

De tandarts slikt.
- Bent u verzekerd? vraagt hij.
- Tegen de ondergang is niemand verzekerd, slist de kunstfluiter.

COLOFON:
De bundel TREKKEN is in twee covers verkrijgbaar. Patiënten krijgen de verhalenbundel na behandeling gratis mee. Niet-patiënten kunnen de publicatie voor euro 2,50 (verpak- en verzendkosten) bestellen op studio3005.nl of seraf@xs4all.nl. Oplage: 6.000 exemplaren.
Vormgeving: Studio 3005, Rotterdam.