Aantekeningen/Notes II

Voorwoord ‘Niets is de mensen, en zelfs de kritiek, moeilijker aan het verstand te brengen dan die incompetentie van de maker ten aanzien van zijn werk, zodra het eenmaal gemaakt is.’ (Paul Valéry)
Wanneer je de onverwachte wendingen van de geest, de niet-lineaire processen in het denken en de niet geplande visites van een enkele emotie toelaat, gun je jezelf de inconsequentie, de paradox, de sentimentaliteit, het opportunisme en de onbetrouwbaarheid van elk handelen.
Aantekeningen is een selectie van artikelen en aantekeningen geschreven tussen 1989 en 1999.

Aan deze selectie zijn verzamelde afbeeldingen uit diezelfde periode toegevoegd. Sommige artikelen, aantekeningen en afbeeldingen werden eerder elders gepubliceerd.

In enkele gevallen zijn de teksten bijgewerkt, gecorrigeerd en herschreven zodat huidige versies kunnen verschillen van eerder gepubliceerde versies..

Foreword ‘Nothing is more difficult to get through to people, and even critics, than the incompetence of the creator to judge his work once it has been made.’ (Paul Valéry). When you are open to unexpected changes of mind, the non-linear processes in thought and the unscheduled eruptions of a particular emotion, then you also permit yourself the inconsistency, the paradox, the sentimentality, the opportunism and the unreliability of every way of acting.
Notes is a selection of articles and notes written between 1989 and 1999.

A collection
of illustrations from the same period has been added to this selection. Some of the articles, notes and illustrations were previously published elsewhere.

In a number of cases the essays have been reworked, corrected and rewritten so that present versions may differ from versions published earlier..

COLOFON:
Aantekeningen/Notes II is een tweetalige uitgave (NL/E) die in 1999 in een oplage van 350 exemplaren verscheen. Het boek is vormgegeven door Marc Vleugels en te bestellen op studio3005.nl/>’Best Verzorgde Boeken 1999, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek Amsterdam, Stedelijk Museum, Amsterdam [cat.]