Swimsuit orange/green

01/01

beeldende kunst

Colofon:

‘De ware ernstige persoon is vrolijk, bijna nonchalant. Ik verachtte mensen die, omdat ze hun eigen juiste ballast misten, zich met de problemen van de wereld gingen bemoeien. Hij die eeuwig en altijd over de toestand van de mensheid inzit heeft òf zelf geen problemen of heeft geweigerd daarmee geconfronteerd te worden. Ik spreek over de grote meerderheid, niet over de zich vrijgevochten hebbende weinigen die, na alles doordacht te hebben, het voorrecht hebben zich met de gehele mensheid gelijk te mogen stellen en zodoende die grootste van alle weelde genieten: dienstbaarheid.’
(citaat Henry Miller uit ‘Sexus’ (1965) in de catalogus ‘Hans Bellmer/Louise Bourgeois, Gemeentemuseum Den Haag, 2010)