Diemen (txt)

COLOFON:
'Diemen' uit STREEKROMAN (Doorsneden Landschap) i.o.v. KunstenLab Deventer, 2007