Pim de la Parra

05-11-1995
Geachte Pim de la Parra,

Hartelijk dank voor de uitgebreide informatie die u me toezond. Hoewel ik mijn ‘onderzoek’ naar uw werk toch wel zal voortzetten, is het misschien inderdaad verstandig op korte termijn met elkaar te spreken. Ik weet niet of ik u veel duidelijkheid bieden kan maar in ieder geval meer dan laatst door de telefoon. Dan zal ook blijken of het voorstel voor u interessant is en kunnen we onze conclusies trekken.
Begin volgende week zal ik u in A’dam of R’dam telefoneren voor een afspraak.
Tot dan, met groet,


Q.S. Serafijn

04-12-1995
Beste Pim,


Dankjewel voor je brief.
Ik heb besloten me terug te trekken uit het projekt. Niet zozeer als gevolg van ons gesprek, maar misschien herken je je in zekere argumenten.
Ik voel me door de organisatie gecontroleerd.
Ik vind dat er teveel overleg gepleegd moet worden met deze of gene.
Ik heb geen zin te voldoen aan het verwachtingspatroon van een ander (het thema/het projekt/de organisatie), zoals ik ook geen zin had aan jouw verwachtingspatroon te voldoen.
(Zelfs niet aan het verwachtingspatroon van mezelf.)
Natuurlijk moet ik andere mensen daar niet mee lastig vallen. Daarom trek ik me uit het projekt terug.
Wat ons gesprek aangaat: er zijn twee zaken die mij zorgen baren:
1. Nederland behandelt zijn filmers zo slecht dat zij hun woede op het kleinvee bekoelen
2. communicatie tussen aangrenzende disciplines is onmogelijk
Hoewel ik het gesprek niet grappig vond, heeft het me wel bezig gehouden. Je hoeft je dus niet te verontschuldigen.
Ik besluit me te beperken tot mijn eigen bezigheden en de samenwerking binnen OMISSION.
Niet letterlijk, maar het gegeven van jouw DREAM OF A SHADOW is hier van toepassing. Je zou me een plezier doen met het uitlenen van de kopie…
Ik ben bijna elke week op de Tamboerstraat. Ik zal je bellen om de tape op te halen.

Hartelijke groet,
Q.S.

20-02-1996
Beste Pim,

Lang geleden, toch wat woorden.
Alhoewel ik me terugtrok uit AROMA (inmiddels DELOCATIONS…) ben ik er toch weer ingestapt met OMISSION. Omdat ik al ruim een jaar met H. samenwerk, kunnen ‘opstart-’ of ‘kennismakingsproblemen’ worden vermeden en kunnen we de faculteit Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Erasmus bij onze plannen betrekken, wat we al eerder wilden.

Voor wat betreft onze mogelijke samenwerking: als de gelegenheid er is moeten we doen wat jij voorstelt.
Ik ga geen wereldreis maken. Krishnamurti zal ik lezen zoals ik Castaneda ooit las: als een buitenstaander. Ik ‘is’ een nuchtere Hollander, beste Pim, weliswaar uit zuidelijke contreien, en dus onbetrouwbaar, maar nuchter. Argumenten gelden bij mij voor zolang het duurt. Morgen draag ik, met evenveel vuur, andere argumenten aan. Picasso zijn zijn stijlwisselingen gegund. Ik gun mijzelf een ‘stijlwisseling’ elke minuut van de dag (als het licht) (als het water) (als de wind) (als het gelaat aan die andere kant van de tafel). In al die wisselingen herken ik toch een constante (dát gelaat) dus waarom moeite doen het gezicht in plooi te houden?
Consequentie is wel het slechtste dat de mens bedacht: de obscene vertoning van ideologie als kapstok van het ego.
Als ik ergens in geloof, dan is het Hitchcock’s MacGuffin.

See you soon, qs.